Pcare Skincare

เราเป็นเวชสำอางโดยเภสัชกรที่รักษาลงลึก แบบ 1 : 1 คำว่า 1 ต่อ 1 คืออะไรคือ สินค้าของเราแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณเพียง 1-2 สรรพคุณเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นรักษาสิว ก็รักษาสิวไปอย่างเดียว (แต่ว่าใน 1 ตัวนั้น ๆ มันเข้มข้นลงลึกรักษาแต่สิว เลย ฉะนั้น มันเห็นผลแน่นอน)